להתגרש לאחר נישואים אזרחיים

בני זוג שהתחתנו ב- נישואים אזרחיים לא מתגרשים בבית הדין הרבני האומנם?

הדעה הרווחת אצל בני זוג שמעוניינים להתגרש לאחר נישואים אזרחיים, לרבות ידועים בציבור

לרבות אלו שערכו הסכם גירושים – היא שאין צורך לעבור דרך מדרגות הרבנות

אולם לא כך הדבר כאשר גם בני זוג שנישאו נישואים אזרחיים מחויבים להתגרש בבית הדין הרבני. 

להתגרש לאחר נישואים אזרחיים - עורך דין לגירושין וענייני משפחה אמיר כהן

מדוע בני זוג שנישאו ב נישואים אזרחיים
מתגרשים בבית הדין?

הכרת ביהמ״ש העליון ב- נישואים אזרחיים

בשנת 2016 הכיר ביהמ"ש העליון לראשונה בנישואים אזרחיים 

וקבע כי לפי כללי המשפט הבינלאומי הפרטי, יש תוקף מהותי לנישואין אלו. 

בעקבות התפתחות זו החל להתעורר מחדש סוגיית ושאלת הסמכות של בתי הדין הרבניים לדון בתביעות גירושין של בני שנישאו בנישואים אזרחיים. 

ובהתאמה לבטל נישואים אזרחיים בין יהודיים, שנערכו בחו"ל. 

כאמור, הכרעתו של ביהמ"ש העליון בבג"ץ 2232/03,

 בה הוכרו לראשונה נישואין אזרחיים שנעשו על ידי בני הזוג יהודיים אזרחי המדינה או תושביה, 

עוררה סערה רבה בקרב הציבור בישראל, האם יש מקום להכריח בני הזוג לעבור דרך בית הדין הרבני בכדי להתגרש, 

כאשר בית הדין הרבני עדיין יהיה הגורם השיפוטי שיכריע בגירושין של בני זוג שבחרו להתחתן בנישואים אזרחיים. 

וזאת חרף העובדה כי לא מעט בני זוג הביעו את הסתייגותם מכך בדרך של נישואים אזרחיים.

בית הדין הרבני השיב לנושא זה בתשובה שהגיש לפניית בג"ץ, 

באמצעות פס"ד משלים של בית הבין הרבני הגדול שניסוחו הובא במסגרת הלכת פלונית שלעיל (ראה בג"ץ 2232/03) לאמור:

 "התרת הנישואין מתבצעת בדרך של מתן פסק דין לגירושין.. ללא צורך בשימוש בגט פיטורין…היות והצדדים אסורים להינשא לאחרים, בלא שהנישואין האזרחיים יבוטלו או יופקעו (מבחינת איסור הביגמיה), מכריז בית הדין על התרת הנישואין.." 

הנימוק של ביה״ד לגירושין במוסד זה לאחר נישואים אזרחיים- חשש מביגמיה

במילים אחרות, הנימוק לפיו ביה"ד הרבני מבסס את תוקף המשפטי להמשך הגירושין, בגט לחומרה, גם במערכת נישואין אזרחיים,

הינו הצורך להגן מפני ביגמיה, כאשר הגנה זו תינתן בהתרת נישואים אזרחיים בבתי הדין הרבניים

בהתאם לנימוק שלהלן הכיר ביהמ״שׁ העליון בסמכותם של בתי הדין הרבנים לדון בגירושים בנישואים אזרחיים. 

זה המקום לציין כי במקרים בהם קיים חשש כי היילוד הוא מאיש יהודי זר, 

מקפידה הפסיקה הרבנית שלא לסדר גט פיטורין לחומרא,

 ובמקום זאת לתן פסק דין להתרת נישואי הצדדים.

לא זו אף זו, אם הצדדים יבקשו תעודת גירושים לצורך רישום במקום נישואיהם האזרחיים בחו״ל,

או אז ינפיק להם בית הדין תעודת גירושים רשמית שאינה מבוססת על גט – "תעודת גירושין אזרחית".

לסיכום, נכון לכתיבת שורות אלו, דרכם של בני זוג שהחליטו להינשא בנישואין אזרחיים וכעת החליטו להתגרש, .

עדיין עוברת דרך בית הדין הרבני הרבני במתן גט לחומרא. 

Share:

פרסומים נוספים

חיוב דמי שימוש

דמי שימוש ראויים – במקרים בהם אחד מבני הזוג עזב את דירת המגורים המשותפת שלא מרצון, קיימת עילה משפטית לחיוב הצד שנותר בדירת המגורים המשותפת

זכויות הגבר במשפחה עורך דין גירושין לאמיר כהן

זכויות הגבר במשפחה

מבוא בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים בתפקיד הגבר ומעמדו במשפחה. אם עד לפני מספר שנים בודדות היה הגבר המוציא והמביא בעניין דאגה לפרנסת הבית. כיום

הקרב על המשמורת

הקרב על המשמורת – הביא בשנים האחרונות ליצירת תופעה פסולה בהגשת תלונות ו/או טענות כזב נגד ההורה השני. שהביאו לפגיעה בקשר בין אותו הורה לקטין.

צרו קשר

Verified by MonsterInsights