הליכי גירושין לא מרצון

דרך המלך להליכי גירושין בין בני זוג הוא גירושין מרצון חופשי; 

אולם, מה קורה כאשר הגט לא מרצון, כלומר מכריחים את הבעל לתת את הגט

במאמר זה נדבר על נושא שאינו כל כך מוכר במסגרת הליכי הגירושין ונקרא גט מעושה – כלומר גירושין שלא מרצון

הליכי גירושין שלא מרצון - גט מעושה כתובה- עורך דין אמיר כהן לענייני גירושין

פירוש המושג גט מעושה בהליכי גירושין

"גט מעושה״, פירושו מתן גט על ידי הבעל שלא מרצון.

שגט כזה אינו כשר, אלא אם כן הבעל נתן אותו לאישה מרצונו החופשי.

יודגש, גם אם הכריחו שלא כדין את הבעל ליתן גט – אזי גט זה אינו גט, והאישה אינה מגורשת. 

לכך השפעות מרחיקות לכת על הליכי הגירושין.

במילים אחרות האישה ממשיכה להיות אשת איש, ואם תינשא לאחר מצבה דומה לזה של אישה שזנתה תחת בלעה

אחד מהמעשים החמורים ביותר לפי דיני ישראל – ולמעשה האישה תהייה אסורה לשניהם, 

הן לבעלה הנוכחי זה שטרם התגרשה כדין ממנו, ואין לאדם שעמו קיימה יחסים אסורים;

ומכאן תהא חייבת לצאת בגט מזה ומזה; כך גם בניה משני הגברים יהיו ממזרים.

רוצה לומר, הצורך להיזהר זהירות יתרה, בעניין כפיית הבעל לתן הגט וזאת כאמור בכדי למנוע מצבים של "גט מעושה". 

כך ברוב המקרים יפסוק בית הדין לא לכפייה אלא לחיוב בגירושין, בכדי שלא להגיע למצב העולה לכדי גט מעושה.

גט מעושה מתי מתאפשר במסגרת הליכי גירושין

עם זאת, הגט מעושה אינו בכל הפעמים מעשה פסול. 

כמו לדוגמה, במקרים של נישואין אסורים, או במקרים נקודתיים בהם הדין קובע במפורש כפי כופים לגירושין.

דוגמה, מצבים בהם הבעל סובל מעקרות או אם בני הזוג חיו יחדיו עשר שנים ואין להם ילדים והסיבה לכך אינו מהאישה, 

קרי הבעל עקר, וכאשר האישה דורשת גט כי רוצה ילדים.

אזי במקרים מסוג אלו, מותרת הכפייה כאשר יינתן פסק דין לכפייה והגט המעושה יהיה כשר. 

עם זאת, הגט מעושה אינו בכל הפעמים מעשה פסול. 

כמו לדוגמה, במקרים של נישואין אסורים, או במקרים נקודתיים בהם הדין קובע במפורש כפי כופים לגירושין.

לסיכום מתי ניתן לקיים גט מעושה ומתי לא במסגרת הליכי גירושין

לסיכום, גט מעושה נוגע למצבים בהם מכריחים את הבעל לתת את הגט, שלא כדין ובניגוד להלכה. 

ואולם אם הכפייה מותרת, דוגמת המצבים שהובאו לעיל, אזי לא זו לא זו בלבד שמותר לכפותו 

אלא מצווה לכפותו ולגרש את הבעל מאשתו.

אולם שוב יודגש, שהבעל הוא שנותן את הגט לידי האישה, ואם ניתנה מידיו אזי אין גט. 

כאשר אם כל אמצעי הכפייה אינם מועילים והבעל אינו נותן את הגט האישה אינה מגורשת.

במילים אחרות דרך המלך לגירושין הוא במתן גט מרצון על ידי הבעל. 

היוועץ עם עורך דין גירושין מומלץ אמיר כהן כדי להימנע מטעויות המשפיעות הליכי הגירושין

מכאן גם החישובת להיוועץ עם עורך דין גירושין מומלץ אמיר כהן טרם הליכי הגירושין 

ואף במהלכם וזאת כדי להימנע ממצבים לא נעימים אלו העשויים להשפיע על הליכי הגירושין.

שתף

פרסומים נוספים

צרו קשר

Verified by MonsterInsights